Hà Uyên

Uyên

Tôi tốt nghiệp đại học Ngân Hàng TP.HCM và có hơn 5 năm viết về lĩnh vực tài chính cá nhân, ngân hàng và bảo hiểm. Tôi mong muốn học hỏi thêm được nhiều kiến thức và chia sẻ với những ai quan tâm. Đồng thời tôi cũng mong muốn nhận được sự góp ý, bổ sung hữu ích của bạn đọc ở phần bình luận tại mỗi bài viết để kiến thức của tôi được hoàn thiện hơn