Thương Võ
Nhân viên

Thương

Tốt nghiệp đại học Tài chính – Marketing và có 02 năm viết về lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm. Tôi mong muốn được học hỏi thêm nhiều kiến thức và chia sẻ với những ai quan tâm thông qua những bài viết trên website Vaysieutoc.vn.