Phương Nghi

Nghi

Tôi là Phương Nghi, tốt nghiệp đại học Tài Chính – Marketing, có nhiều năm viết về lĩnh vực Tài chính cá nhân, Ngân hàng và Bảo hiểm. Tôi mong muốn học hỏi thêm được nhiều kiến thức và chia sẻ với những ai quan tâm. Đồng thời tôi cũng mong muốn nhận được sự góp ý, bổ sung hữu ích của bạn đọc