Cheryl Cheryl
Nhân viên

Cheryl

Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp.HCM và có hơn 2 năm kinh nghiệm trong việc phân tích, tổng hợp các thông tin về lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Với các kiến thức học hỏi được trong quá trình làm việc, tôi mong muốn được chia sẻ những thông tin hữu ích đến bạn đọc thông qua các bài viết trên website Vaysieutoc.vn. Đồng thời tôi cũng mong muốn nhận được sự góp ý, bổ sung hữu ích của bạn đọc ở phần bình luận tại mỗi bài viết để kiến thức của tôi được hoàn thiện hơn.